Reklamovat zboží lze více způsoby, proto je vhodné nás nejprve kontaktovat na e-mailu: eshop@melichar.cz, kde s Vámi projednáme nejrychlejší možný způsob řešení Vaší reklamace.

REKLAMACE U VÝROBCE:

Protože je naše společnost autorizovaným prodejcem s příslušnými certifikacemi, můžete zakoupené zboží reklamovat přímo u výrobce nebo v některém z autorizovaných servisů.

Jejich seznam a adresy naleznete v návodě k použití, na webových stránkách výrobce a nebo Vám jej na Vaši výzvu rádi sdělíme přes e-mail eshop@melichar.cz

REKLAMACE U MELICHAR CZ S.R.O.:

Reklamovat zboží zakoupené u společnosti MELICHAR CZ s.r.o. můžete zasláním výrobku na adresu:

MELICHAR CZ s.r.o.
Internetový obchod
Dr. Teuchmanna  241
542 32 Úpice

nebo dodáním výrobku na kteroukoliv z našich provozoven, jejichž seznam a adresy se dozvíte v kontaktech na našich internetových stránkách nebo e-shopu.

V JAKÉM STAVU ZBOŽÍ REKLAMOVAT A CO VŠE KE ZBOŽÍ PŘILOŽIT:

Pokud se rozhodnete o zaslání zboží přepravní službou a nebo jiným způsobem, je nutné výrobek ve vlastním zájmu zabalit tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží během přepravy.

V mnoha případech je k úspěšnému zjištění závady a úspěšnému vyřešení reklamace nutné reklamovat kompletní výrobek včetně příslušenství (např. aku šroubovák, včetně aku článků a nabíječky apod.). Pokud je problém zaslat kompletní výrobek a nebo si myslíte, že to není nutné, kontaktujte nás nejprve na e-mail: eshop@melichar.cz.

Vždy k reklamovanému zboží přiložte kopii daňového dokladu a čistopis nebo vyplněný záruční list, pokud byl ke zboží přiložen. Také je nutné přiložit list s popisem závady a nebo vyplněný náš reklamační formulář.

POŠKOZENÉ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ:

Zásilku je třeba si při přebírání překontrolovat a pokud je shledáno jakékoliv poškození, sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození zásilky.

Viditelně poškozené zboží, prosím, nepřebírejte!  Do přepravního listu uveďte nepřevzato - poškozeno.

Veškeré zboží je před odesláním kontrolováno, proto pokud po rozbalení zjistíte poškození, kontaktujte nejprve přepravce, který s Vámi reklamaci vyřeší:

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty
Geis (přeprava balíku do 50 kg): oznamte do 1 pracovního dne na tel. 951 277 777
Gebrüder Weiss (nadrozměrné zásilky): oznamte do 1 pracovního dne na tel. 840 625 529

LHŮTA NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

Veškeré reklamace se snažíme řešit v co možná nejkratší době a to vždy do třiceti dnů.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA:

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na dvouletou záruční dobu a to u veškerého zakoupeného zboží u společnosti MELICHAR CZ s.r.o., pokud není před prodejem uvedeno jinak. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok na jednoletou záruční dobu.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ:

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží. 

Záruka se tedy nevtahuje například na:
běžné snížení kapacity akumulátoru vzniklé v důsledku užívání zboží, jehož je akumulátor součástí
otupení zubů pilového kotouče
uhlíky u elektrického nářadí
apod.

DÁRKY KE ZBOŽÍ ZDARMA:

Na dárky, které jsou přiloženy ke zboží, nelze uplatnit záruku.

NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:

Pokud se rozhodnete uplatnit nárok na proplacení nezbytně nutných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, je nutné nás nejprve kontaktovat na e-mailu eshop@melichar.cz, abychom Vám mohli sdělit podmínky proplacení a nebo Vám nabídnout vlastní přepravní službu, což bývá ve většině případů pro obě strany nejvýhodnější.

MELICHAR CZ s.r.o.
internetový obchod
Dr. Teuchmanna 241
54232  ÚPICE
Tel. 777 912 120

Ke stažení

Zobrazit všechna hodnocení