!!!! Vzhledem k velkému vytížení přepravních společností se může doba dodání o 1-3 dny zpozdit. Děkujeme za trpělivost. !!!!

Od 1.1.2020 do 31.12.2021 probíhá v naší společnosti projekt na proškolení zaměstnanců firmy v manažerských a měkkých dovednostech.

Školení probíhá v rámci seminářu, kde zaměstnanci dostávají od školitelů rady a tipy, jak dobře zvládnout obchodní jednání, připravují se na první kontakt se zákazníkem, učí se jak klást otázky, zvládat námitky a uzavřít obchod. Mimo semináře probíhá koučink obchodních zástupců v terénu nebo fiktivní nákupy s vyhodnocením práce zaměstnanců. Cílem projektu je zlepšit dovednosti zaměstnanců, jejich obchodní chování a dovednosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci tohoto projektu bude proškoleno celkem 36 zaměstnanců společnosti MELICHAR CZ, s.r.o. Zapojení účastníci se budou vzdělávat v manažerských nebo měkkých dovednostech.

Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013013
Realizace: 01.01.2020 - 31.12.2021

Zobrazit všechna hodnocení