V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 realizujeme projekt s názvem:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Melichar CZ, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013013

Předmětem realizovaného projektu je zvýšení nízké úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

V rámci projektu dojde k proškolení zaměstnanců za účelem zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Zapojení účastníci se budou vzdělávat v manažerských nebo měkkých dovednostech.

Cílem je rozvíjet potenciál zaměstnanců a nastavit systém péče o ně tak, aby se na ně mohla firma spolehnout jako na dlouhodobé a spolehlivé pracovníky, a naopak oni se mohli spolehnout na férový přístup, dlouhodobou spolupráci a spravedlivé odměňování.Zobrazit všechna hodnocení