Henkel
Jsme autorizovaný prodejce

he_391_es700

9000100901840

3 080 Kč s DPH

Skladem

ks

Výhodné balení - 12 ks

Popis produktu:

Reaktivní pryskyřičná malta na bázi vinylesteru bez obsahu styrenu. Pro vysoce zatěžovaná upevnění.

Vlastnosti:

  • Vodotěsná
  • Vynikající chemická odolnost
  • Vysoká pevnost
  • Vysoká tepelná odolnost

Aplikace:

1. Pro vysoce zatěžovaná upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu.

2. Vhodné pro upevňovací body v blízkosti hran, neboť ukotvení nevyvolává žádné expanzní účinky.

3. Rovněž vhodné jako opravná nebo lepící malta pro betonové díly.

4. Určená pro upevnění kotevních tyčí, objímek se závitem, výztužných tyčí, profilů atd.

Balení:

  • Kartuše 300 ml včetně 2ks aplikačních trubiček

INFORMACE Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU:

Klasifikace látky nebo směsi
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Noste ochranné rukavice.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P261 Zamezte vdechování par.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Manipulaci s tímto produktem by se měly vyhýbat osoby, které reagují alergicky na akryláty.
Nesplňují perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) kritéria.

Distribuce
CZ
Kontaktovat nás můžete i pomocí formuláře
Zobrazit všechna hodnocení